Jak promować instytucje kultury | PR Education

Jak promować instytucje kultury

czyli jak instytucję kultury uczynić lubianym, cenionym i odwiedzanym miejscem!

 

Dotąd opierałam się tylko na własnej intuicji, a dzięki kursowi zdobyłam wiedzę i solidne podstawy do profesjonalnej promocji organizowanych przeze mnie wydarzeń kulturalnych. Monika Rowińska

 

obrazek
 

Do kogo skierowany jest Kurs?

Kurs jest skierowany do:

 • menedżerów i pracowników instytucji promujących kulturę, wydawnictw, księgarń, bibliotek, domów kultury, teatrów, muzeów, uczelni wyższych, fundacji i innych
 • pracowników działów PR instytucji kultury
 • pracowników agencji PR.

Niektóre instytucje, z którymi współpracowałam:

 • Teatr Ateneum
 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Time for Chopin Sp. Z o. o. s. k.
 • Jednostka Kultury Sp. z o.o.
 • Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich, Centrum Kultury Jidysz
 • Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
 • Białostocki Ośrodek Kultury.

Co zyskasz, biorąc udział w kursie?

Kurs Jak promować instytucje kultury to praktyczny, przystępnie opracowany zestaw materiałów omawiających najważniejsze zagadnienia związane z promocją instytucji i wydarzeń kulturalnych. Uczestnicy kursu otrzymają szereg inspirujących pomysłów na skuteczną promocję za pomocą technik public relations, takich jak organizacja wydarzeń, media relations, współpraca partnerska czy akcje niestandardowe. Kursanci będą mogli na bieżąco wdrażać uzyskane umiejętności, wykonując ćwiczenia. Na koniec przygotują plan promocji instytucji wraz z pomysłami, który zostanie przeanalizowany i oceniony przez prowadzącą kurs, doświadczoną specjalistkę PR w obszarze kultury.

Uczestnicy kursu nauczą się między innymi:

 • długookresowego planowania działań promocyjnych w instytucjach kultury
 • planowania i organizowania pojedynczych akcji promocyjnych
 • docierania do docelowych odbiorców i skutecznego zainteresowania ich realizowanymi przedsięwzięciami kulturalnymi
 • współpracy z mediami w celu promowania wydarzeń
 • pozyskiwania partnerów promocyjnych
 • kreatywnego podejścia do promocji kultury.

Zalety Kursu

 • Inspirujące pomysły na promocję przedsięwzięć kulturalnych.
 • Dostęp do profesjonalnej praktycznej wiedzy, dostosowanej do potrzeb instytucji kultury.
 • Dodatkowe materiały, w tym wzory dokumentów, case study oraz ćwiczenia.
 • Możliwość dostosowania czasu i tempa nauki do własnych potrzeb i możliwości.
 • Końcowa analiza i ocena pomysłów kursanta na promocję instytucji kultury przez specjalistkę PR.
 • Uczestnictwo w kursie potwierdzone dyplomem.

Opinia o kursie

Bardzo dziękuję za możliwość uczestniczenia w kursie PR Education „Jak promować instytucje kultury”. To świetny kurs dla początkującego animatora kultury, którym jestem. Wiadomości podane są w sposób prosty, logiczny, zrozumiały, uporządkowany. Dotąd opierałam się tylko na własnej intuicji, a dzięki kursowi zdobyłam wiedzę i solidne podstawy do profesjonalnej promocji organizowanych przeze mnie wydarzeń kulturalnych.

Dodatkowym atutem kursu jest jego forma. Nie musiałam tracić czasu na kosztowne i męczące dojazdy do Warszawy z mojego małego miasteczka. Kolejne lekcje przychodziły na mój adres e-mail, a ja korzystałam z nich w dogodnych dla mnie porach. Jestem bardzo zadowolona i zapisuję się na kolejny kurs PR Education „Jak promować instytucje kultury w Internecie”. Monika Rowińska, Augustów

Program Kursu

CZĘŚĆ 1. Public relations i wizerunek na usługach kultury.

Lekcja 1. PR jako narzędzie promocji miejsc i wydarzeń związanych z kulturą.

Lekcja 2. Wizerunek instytucji kultury – dlaczego jest ważny i jak go kreować.

Lekcja 3. Marka – narzędzie przewagi konkurencyjnej na rynku kultury.

CZĘŚĆ 2. Planowanie długookresowej strategii promocji instytucji kultury.

Lekcja 4. Relacje z otoczeniem – czyli z kim i w jaki sposób.

Lekcja 5. Segmentacja otoczenia warunkiem skutecznej komunikacji.

Lekcja 6. Jak opracować długookresową strategię działań promocyjnych.

CZĘŚĆ 3. Organizacja wydarzenia promocyjnego.

Lekcja 7. Planowanie, harmonogram i budżet wydarzenia promocyjnego.

Lekcja 8. Organizacja wydarzenia promocyjnego na przykładzie spotkania z czytelnikami.

Lekcja 9. Współpraca partnerska – bezcenne wsparcie wydarzeń promocyjnych.

CZĘŚĆ 4. Media relations – jak promować instytucje kultury w mediach.

Lekcja 10. Zasady skutecznej współpracy z mediami.

Lekcja 11. Narzędzia bazowe media relations.

Lekcja 12. Techniki media relations.

Lekcja 13. Opracowywanie materiałów dla mediów.

Lekcja 14. Spotkania z dziennikarzami.

Lekcja 15. Wystąpienia w mediach – wywiad do prasy, radia, telewizji.

CZĘŚĆ 5. Niestandardowe sposoby promocji kultury.

Lekcja 16. Niestandardowe pomysły promocyjne, czyli kreatywność przede wszystkim.

Lekcja 17. Projekty promocyjne – metoda na skuteczną promocję.

CZĘŚĆ 6. Komunikacja kryzysowa.

Lekcja 18. Zestaw antykryzysowy – przygotuj się, że coś może pójść nie tak.

Lekcja 19. Komunikacja w razie kryzysu – jak wyjść z kryzysu wzmocnionym.

Lekcja 20. Zasady etycznego PR.

Jak pracujemy na kursie

Kurs Jak promować instytucje kultury jest kursem internetowym. Na kurs składa się 20 lekcji, które zawierają: omówienie tematu, praktyczne przykłady, porady, ćwiczenia. Lekcje są wysyłane drogą e-mailową na adres uczestnika kursu dwa razy w tygodniu, we wtorki i w piątki. Przez cały okres kursu uczestnik może zadawać pytania, a na koniec ma możliwość przygotować plan promocji instytucji, który zostanie przeanalizowany i oceniony przez prowadzącą. Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje dyplom (po wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę).

Autorka Kursu

Beata Wawryniuk - aktywny praktyk public relations z 15-letnim doświadczeniem, trenerka, były wiceprezes ds. komunikacji w warszawskim wydawnictwie, a od 6 lat właścicielka własnej firmy szkoleniowej. Ukończyła Studium Public Relations w Szkole Głównej Handlowej oraz podyplomowe Dziennikarstwo na Uniwersytecie im. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie prowadzi kursy i szkolenia z zakresu public relations dla osób i instytucji działających na polu kultury, edukacji, sztuki i biznesu.

Termin rozpoczęcia i cena kursu

Najbliższa edycja kursu rozpocznie się 26 lutego 2019 r. Cena Kursu: 490 zł. PROMOCJA! Przesłanie formularza zgłoszeniowego i dokonanie płatności do 5 lutego br., gwarantuje rabat -15%. Cena z rabatem: 415 zł! W cenę Kursu wliczone są: treść lekcji, dodatkowe materiały, ćwiczenia, konsultowanie ćwiczeń przez prowadzącą kurs, test, dyplom ukończenia kursu (po wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę).

Zapisz się na kurs

Prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, a następnie przesłanie go e-mailem w formie załącznika na adres: kurs@preducation.pl.

  

Serdecznie zapraszamy do telefonicznego lub e-mailowego kontaktu, jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat Kursu.